Posted on: 29. desember 2019 Posted by: Bodymag Comments: 0

Har du skrevet ned dine nyttårsløfter? Et nytt år står foran deg. Her får du tips til hvordan du skriver løftene for det nye året og hvordan du holder dem.

Refleksjon

Tenk gjennom det siste året. Hva funket? Hva funket ikke? Hva hindret deg? Hva motiverte deg? Hva gjorde deg glad? Hva gjorde deg trist? Det er viktig å virkelig gå inn å kjenne etter på følelsene omkring hendelser du har gått gjennom. Var det noe du gjorde som ikke stemte overens med dine opprinnelige ønsker og mål? Da er det viktig at du prøver å finne ut hvorfor du ikke gjorde det du egentlig ønsket og hvilke hindringer som dukket opp. Når du har funnet ut hva som hindret deg eller demotiverte deg, så er det lurt å kjenne etter om disse hindringene kan unngås. Er det noe du rett og slett må kutte helt ut i livet ditt? Kanskje noen spesielle mennesker eller vaner du gjentar?

Tenk

Når du skal lage løfter for det nye året, så gjør det først etter at du har reflektert over det som har vært. Når det skal ned på papir, er det viktig at alle setninger og ord stemmer overens med tankene dine. Det du skriver er noe som skal glede deg og gjøre deg godt. Hvis noe du har skrevet føles feil eller ukomfortabelt, så finn ut hva som plager deg med setningen/ordene. Tenk virkelig godt gjennom hva du faktisk VIL.

Formuler

Når du har skriver ned løftene, så ikke ta til takke med det første utkastet ditt. Les gjennom det flere ganger. Bytt ut ord og setninger til det bedre. Tenk at når løftene er ferdigformulert, så skal de være perfekte. Det skal ikke være noe rom for at setninger eller ord kan misforståes eller stusses på. Det du skriver bør være direkte, ærlig og helst så detaljert som mulig, samtidig som de ikke bør være alt for detaljerte og bindende. Her er et godt eksempel på hvordan du bør unngå å formulere deg:

Jeg skal prøve å gå en tur hver dag 

Problemet med denne setningen er ordet “skal“, “prøve” og “hver dag“. For det første er ord som ““, “skal” og “bør” negative ord. Ordene forteller deg at du ikke har frihet til å velge. Du “skal” ikke gå tur hver dag. Du VIL gå tur hver dag. Bruk ord som “vil”, “ønsker” og “kan”.

Du vil heller ikke “prøve”, men du vil faktisk gjøre det, så vidt det er mulig. Du vet godt at det kan komme dager hvor du ikke får mulighet til å gå turen din. Når den dagen kommer vil du sitte med en ubevisst eller bevisst dårlig samvittighet for at du brøt løftet ditt. Du vil føle at du ikke når opp til dine egne forventninger.

Et annet tips er å skrive det i nåtid. Ikke skriv det slik at det høres ut som det er i fremtiden. Alt som skrives i futurum vil hjernen oppfatte som noe som skjer senere — noe som hjernen automatisk alltid vil skyve frem i tid og dermed skjer det aldri. Men du vil vel at forandringene skal tre i kraft nå? Skriv derfor i presens (nåtid). Setningen bør skrives slik:

Jeg går en tur på ca 25 minutter daglig

Her ser du at det ikke er noe tvang i form av at du “må”, “skal” eller “bør”. Her har vi også gitt turen en lengde, som gjør det lettere å motivere hjernen til å ville gå så lenge vi ønsker, uten å tvinge den. Setningen sier “daglig”, som ikke trenger å bety hver eneste dag.

Føl på det

Se på setningene og ordene dine. Kjenn på hvordan kroppen og hjernen reagerer på at du sier høyt til deg selv “Jeg går en tur på 25 minutter daglig”. Føles det uvant? Blir du glad? Føler du at du mestrer? Hvis noe ikke føles bra med setningen, så stryk den ut og skriv den på nytt. Ikke gi deg med setningen før du føler deg komfortabel med den. Si setningen høyt flere ganger og lytt til kroppen og følelsene dine.

Bli det

Når punktene dine og formuleringene dine er ferdige, så kjenner du godt på dem og retter på det som bør rettes på. Deretter, når du er fornøyd, handler det om å ta opp denne listen en del ganger for å fylle deg selv med det som står. Føl at du er denne personen. Føl at det er dette som er deg og dine ønsker. Kjenn at du blir denne personen og kjenn på at dette faktisk er deg slik du egentlig ønsker å være. Selv om du kanskje aldri har vært slik, så tenk at det du har skrevet ned nå, er ditt sanne “jeg” og at du nå vil gi deg friheten til å være deg selv. Husk at du er et resultat av dine drømmer og dine tanker.

Behold det

Det er lurt å ha løftene et sted du kan se dem ofte. Enten som wallpaper på telefonen eller dataen, eller på kjøleskapet eller nattbordet. Den beste måten å beholde en forandring på, er å gjenta den ofte nok. Når du en gang i blant ser gjennom det du har skrevet, så vil du vite veldig godt hvor mye disse ordene veier og hvor mye som ligger bak det du har skrevet. Har du virkelig brukt tid på disse punktene eller løftene, så vil du ha større respekt for ønskene dine også. Da blir det mye enklere og morsommere å gjennomføre.

Vær fleksibel

Husk at du alltid kan forandre mening. Hvis du etterhvert føler at noe ikke stemmer med ditt nye løfte eller at omstendigheter i livet gjør at du må endre på en setning eller et ord eller kanskje endre hele løftet, så sett deg ned og omformuler grundig. Bytt det ut med noe som føles bedre eller mer realistisk. Dette er en typisk grunn til at folk kaster løftene i søpla. De klarer ikke å leve opp til det de lover. I stedet for å gi opp, så ta frem løftene og omformuler dem, i stedet for å kaste dem. Du er et menneske som er i stadig forandring, slik som verden. Ingenting er evig eller konstant. Så la deg selv være menneskelig og fleksibel.

Sett grenser

Noen ganger er løftene våre så store at de krever store omveltninger i livet. Da er det viktig at du er svært konsekvent. Sett grenser for deg selv. Kutt ut det som må kuttes ut i livet , for at du skal bli det mennesket du ønsker å være. Ha nulltoleranse for alt som du vet begrenser deg. Om det er noe som er helt umulig å kutte helt ut fra livet ditt, så sett hvertfall klare grenser og behold den distansen du vil ha. Det krever mye av deg å sette nye grenser, så det er viktig at du er reflektert og årvåken i situasjoner som kan hindre deg. Det kan til og med være lurt å skrive en egen liten kontrakt til deg selv om hvor du synes grensene går i forhold til de tingene du vet skaper hindringer for deg. Vær bestemt, tydelig og nøyaktig på hvordan du vil takle og håndtere hindringene dine.

Vær lykkelig

Lag ikke løfter som føles feil. Hvis du ikke føler glede over løftene dine, forestillingen eller følelsen av å være den personen du ønsker å være, så dropp det. Når du ønsker å forbedre deg som menneske eller ønsker å forandre livet til det bedre, så ha lykke og glede som mål. Vit at ved å være den personen du egentlig ønsker å være, så vil du også bli et gladere menneske. Føles livet verre eller mer trist med dine nye omveltninger, så finn ut hvor problemet egentlig ligger. Har du virkelig funnet ut hva du egentlig vil og hvem du egentlig er?

Godt nyttår!

Leave a Comment