Posted on: 11. desember 2020 Posted by: Bodymag Comments: 0
sinna på diett

Forskning viser at en diett kan gjøre deg mer stolt og motivert, men den kan også gjøre deg mer aggressiv. Studiene tyder på at du ikke bare kan bli mer sinna, men også mer interessert i aggressive filmer og sinte politiske budskap. Det å utøve selvkontroll øker sannsynligheten for at folk oppfører seg aggressivt mot andre.

Aggressiv av selvkontroll

Det ble gjort forsøk hvor man testet amerikanske studenter. Deltakerne ble bedt om å velge én av to filmer der innholdet var sammenlignbart, men der innholdet i den ene var mer relatert til sinne enn den andre. Før deltakerne valgte film hadde de blitt gitt et tilbud om en belønning for å være med i forsøket, og da sto valget mellom et eple og en sjokolade. Forskerne mener at det å velge eple for mange var et uttrykk for utøvelse av selvkontroll. Teorien var at hvis man valgte eplet fremfor sjokolade, så ville man være mer aggressiv på andre plan. Det viste seg at de som i forkant hadde valgt eplet oftere valgte sinte filmer.

Mønsteret dukket også opp i forhold til andre typer sinte budskap. I et av forsøkene ble deltakerne stilt ovenfor politiske argumenter for å øke statlige avgifter for å løse et sett samfunnsproblemer. Argumentene ble satt sammen i seks korte taler knyttet til problemene som skulle løses. De som hadde vist uttrykk for sterkest selvkontroll, var mest mottagelige for de sinte politiske argumentene.

I et mer alvorlig toneleie peker forskerne på at forbrukere bør være oppmerksomme på at det å styre egen atferd kan føre til sinne. De foreslår at man kan velge andre strategier for å nå målene sine, der man unngår behovet for å kontrollere seg selv. Det kan være å prøve å styre unna de vanskelige valgsituasjonene eller tenke gjennom situasjonen på forhånd.

Aggresjon virker negativt på prestasjon!

Det er også viktig å huske på at sinne kan bremse deg, spesielt hvis du skal konkurerre og må prestere. I følge Willi Railo, som er idrettspsykolog, kan aggresjon føre til at utøveren ikke klarer å håndtere situasjonen i forbindelse med konkurranse. Aggresjon kan virke direkte skadelig fordi den bryter ned selvtillit og man risikerer å skape konflikter, som igjen kan påvirke selvtillit, ro og prestasjon.

Man starter en indre negativ dialog og konkurransesituasjonen kan bli en negativ erfaring. Disse “minnene” kan sitte igjen i kroppen, slik at det går utover neste konkurranse også.

Derfor er det viktig å ikke presse kroppen for hardt. Kom i form med god tid og godt humør. Unn deg en liten sjokolade og et avbrekk. Da vil du prestere bedre. Se en koselig film med positivt innhold og ikke tiltrekk deg negative omgivelser og inntrykk. Da vil dine opplevelser og resultater bli til det bedre!

Kilde: forskning.no og “Best når det gjelder” av Willi Railo.

Leave a Comment