Posted on: 1. juli 2021 Posted by: Bodymag Comments: 0
torsk, fett, olje, omega 3

Spiser du riktig og får i deg det kroppen behøver, kan dette ha påvirkning på hvordan hjernen din fungerer. Du kan få bedre atferd, konsentrasjon, sosiale evner, trivsel og hindre mange sykdommer bare ved noe så enkelt som inntak av bra fett.

Fett er viktig

Kroppen vår bruker fett som energi og hjernen trenger fettet til strukturell oppbygging. Hjernen inneholder svært mange langkjedede, flerumettet fett, som for eksempel omega 3-fettsyrene EPA og DHA. DHA er viktig for utvikling og vekst av hjernen. Det skjer stadig forandringer i hjernen i form av at celler nydanner seg og omstruktureres. Det hevdes at fettsyresammensetningen i maten vi spiser påvirker vår evne til å lære og hjernens evne til å tilpasse seg omgivelsene.

Pass på hjernen din

Både omega 3- fettsyrer og omega-6 fettsyrer er viktige for hjernens struktur og funksjon. Det er viktig at inntaket av disse fettsyrene er tilstrekkelig og balansert for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle faser av livet.

Et mangelfullt kosthold kan bidra til impulsiv og antisosial atferd. Det er gjort få studier på dette området, men av det som er gjort viser det seg at antisosial atferd ble vesentlig redusert etter at vitaminer, mineraler og fettsyrer ble tilført i kosten.

Forskning har vist at mennesker med høy hjerterateviabilitet (HRV) har gjort det bedre på kognitive tester enn dem med lav HRV. Måten et individ planlegger, resonnerer, tar avgjørelser og handler rasjonelt på, blir gjerne kalt kognitive funksjoner.

HRV er et uttrykk for variasjonen mellom påfølgende hjerteslag. Høy HRV henger sammen med god impulskontroll. Mye tyder på at mennesker med høy HRV har bedre evne til å regulere og kontrollere atferden sin. På den andre siden har lav HRV vist seg å ha sammenheng med psykologiske lidelser, som angst og depresjon. Nyere forsking viser at HRV blir påvirket av kognitiv terapi, fysisk trening, livsstil og kosthold. Det er blant annet funnet en positiv sammenheng mellom omega 3-nivå i blod og HRV hos pasienter. Det er også funnet negativ sammenheng mellom omega 3-nivå i blod og problematferd, dårlig oppmerksomhetsevne og dårlig konsentrasjon hos barn.

Hva kan du spise?

For å få høyere omega 3-nivåer i blodet kan du spise makrell. Makrell er den fisken som inneholder mest av omega 3 fettsyrer. Ørret, laks, sild og sardiner har også et høyt innhold av omega-3. Om du ikke spiser mye fet fisk, bør du passe på at du tar Tran ofte. Hvis du liker linfrø kan du knuse frøene før du tilsetter dem i mat. På den måten vil omega-3 fettsyrene lettere kunne utnyttes i tarmen. Likevel er det den fete fisken som er den beste kilden for å sikre seg nok omega-3. Velger du å ta Tran i stedet for å spise fisk, så pass på at du får i deg nok. Gjerne flere spiseskjeer i løpet av en dag.

Har du problemer med konsentrasjon, dårlig humør eller føler deg litt ustrukturert, kan det altså være stor sannsynlighet for at du kan bedre ditt utgangspunkt ved å endre kosthold.

Leave a Comment