Posted on: 13. januar 2014 Posted by: Jostein Rygge Comments: 1
Brus, aspartam

EFSA (European Food Safety Authority) gikk 10.12.2013 ut med resultatet av sin fullstendige risikovurdering på aspartam og konkluderer med at det er trygt i kontrollerte mengder.

Av: Jostein Rygge

Brus, aspartam

Aspartam og dets nedbrytningsprodukter er trygge for inntak på dagens nivå, konkluderer EFSA i sin første fulle risikovurdering av dette søtningsmiddelet. For å gjennomføre risikovurderingen, har EFSA gjennomgått all tilgjengelig vitenskapelig forskning på aspartam og dets nedbrytningsprodukter, inkludert dyr- og menneskestudier.

“Denne uttalelsen representerer en av de mest omfattende risikovurderinger av aspartam som noen gang er gjennomført. Det er et skritt fremover i å styrke forbrukernes tillit til det vitenskapelige understøttelsen av EUs matsikkerhetssystem og regulering av tilsetningsstoffer i mat “, sa lederen av EFSAs panel for tilsetningsstoffer og næringskilder lagt til mat (ANS Panelet), Dr. Alicja Mortensen.

Eksperter i ANS Panelet har vurdert all tilgjengelig informasjon, og etter en detaljert analyse, har konkludert med at dagens gjennomsnitllige daglige inntak (ADI) på 40mg pr. kg kroppsvekt pr. dag er ufarlig for den generelle befolkningen. Men hos pasienter som lider av den medisinske tilstanden fenylketonuri (PKU), er ikke ADI brukbart, da sykdommen krever en streng overholdelse av en diett som er lav på fenylalanin (en aminosyre som finnes i proteiner).

Etter en grundig gjennomgang av bevis fremskaffet av både dyr- og menneskestudier har eksperter utelukket en potensiell risiko for at aspartam forårsaker skade på gener og at det framkaller kreft. EFSAs eksperter har også konkludert med at aspartam ikke skader hjernen eller nervesystemet. Det påvirker heller ikke atferd eller kognitiv funksjon hos barn eller voksne. Med hensyn til graviditet, bemerket panelet at det ikke var noen risiko for skade på fosteret ved eksponering for fenylalanin avledet fra aspartam på dagens ADI (med unntak av kvinner som lider av PKU).

Oppfatningen gjør det klart at bestanddeler av aspartam (fenylalanin, metanol og asparaginsyre) også er naturlig tilstede i andre matvarer (som eksempel er metanol funnet i frukt og grønnsaker).

For videre lesing, legger jeg ved linker til både evaluering, referat fra høring og en erklæring.
(på engelsk)


Konklusjon:

Alle bestanddelene i aspartam er trygge.
Siden nedbrytningen av aspartam i tarmen er veldig rask og fullstendig, vil enhver virkning i kroppen etter inntak av aspartam være forårsaket av en eller flere av de tre bestanddelene: asparaginsyre, fenylalanin eller metanol. EFSAs vitenskapelige vurderinger konkluderer med at disse ikke utgjør en fare ved dagens nivå for inntak.

  • Fenylalanin er en aminosyre som finnes i mange matvarer. Det er kjent for å være giftig ved svært høye inntak, særlig for skade på fosteret hos kvinner som lider av den medisinske tilstanden fenylketonuri (PKU).
  • Metanol er til stede i eller kan bli utløst fra matvarer som frukt og grønnsaker, og er også naturlig produsert av kroppen. Det blir giftig når ved et ekstremt høyt inntak, f. eks. ved inntak av enkelte hjemme-destillerte brennevin. EFSA konkluderer med at metanol fra aspartam er en liten del av det totale inntaket av metanol.
  • Asparaginsyre er en aminosyre og kroppen kan omgjøredet til signalstoffet glutamat, som på svært høye nivåer kan ha skadelige effekter på nervesystemet. Men EFSAs eksperter ser ikke noen tegn til nevrotoksisitet forbundet med aspartam og konkluderte med at asparaginsyre fra aspartam ikke bør gi noen bekymringer for forbrukerne.
Brus, aspartam
Du kan alltid sjekke hva brusen du drikker inneholder.

Kilde: EFSA

1 people reacted on this

Leave a Comment