Posted on: 24. august 2021 Posted by: Bodymag Comments: 0
bodymag.no

Svenske forskere har bevist at trening gjør deg GLAD! De har kommet frem til at trening kan redusere depresjonssymptomer. Livet er rett og slett lysere for dem som trener!

Av: Marika Lejon

Resultatet kan komme til å få betydning for hvordan man behandler depresjon, mener forskerne. Det har tidligere blitt gjort forskning som inkluderer fysisk trening og sammenheng med depresjon, men det er for første gang nå, at det kun er forsket med spesielt fokus på effekten av fysisk trening. Forskerne har sammenlignet deltakere uten behandling, deltakere som fikk placebo og deltakere som fikk vanlig pleie. Alle deltakerne var diagnostisert med depresjon.>>>

20121001_095459 (1)

Trening er en form for meditatsjon

Tidligere analyser har inkludert studier der man har hatt kontrollgrupper som har fått behandling mot depresjon. Da har de også fått meditasjon, avslapningstrening eller lysterapi. Dermed kan undersøkelsen ha resultert i et misvisende resultat. Meditasjon og avslapning er allerede påvist å ha en antidepressiv effekt, mens fysisk aktivitet alene ikke har blitt forsket på før nå.

Mindre deppa av trening

Nå er det altså bekreftet at fysisk trening hjelper mot depresjon. Men det er med visse forbehold. Trening kan anbefales kun for personer med mild eller moderat depresjon som er villige, motiverte og tilstrekkelig fysisk friske til å ta del i et slikt program, konkluderer rapporten. Helsetjeneste, psykiatri og bedriftshelsetjenesten kan ha stor nytte av dette, ved å tilby gruppetreningsintervensjoner og behandlinger spesielt utformet for deprimerte pasienter. Trening  kan brukes både til hovedbehandling eller som komplementærtilbud til tradisjonell behandling, som for eksempel psykoterapi.>>>

Bodymag.no

Dette er gode nyheter og det bekrefter bare det mange føler. Man blir i bedre humør av å bevege seg! Er man i godt humør, ser man lysere på livet og dermed er det mye enklere å motivere seg til en sunnere livsstil. Etterhvert som man ser resultater av fysisk aktivitet i sitt eget speil, vil man også være flinkere til å velge sunn mat i stedet for å fråtse seg i dårlig mat som får blodsukkeret til å svinge. Trening har gode ringvirkninger som fører til en sunnere livsstil, godt humør og et lengre liv.

Er du i dårlig humør, vet du nå at alt som skal til er å pakke treningsbaggen og komme seg på trening, eller du kan ta deg en joggetur!

Trening gjør deg GLAD!

Referanser: forskning.no

Leave a Comment