Posted on: 16. oktober 2020 Posted by: Bodymag Comments: 0

Miriam Jødal har skrevet en tekst om kvinner og testosteron, som hun ønsket å publisere. Teksten er basert på hennes tanker og meninger og er ikke ment som en vitenskapelig tekst. Mange vet ikke at kvinner også produserer testosteron, noe som er helt nødvendig for at kvinnen skal fungere. Hvem av dere kvinner sjekket testosteronnivået hos legen sist?

Tekst: Miriam Jødal
(Teksten er forkortet og redigert av redaksjonen)
Trans-vloggeren Jonah fikk mindre følelser
 
Jeg satt og så på en såkalt vlogg (videoblogg) med personen «Jonah» som er transperson (female to male). Dette vil si at Jonah er født biologisk kvinne, men har et ønske om å bli mann. Transperson betyr at det biologiske kjønnet ikke er forent med slik man føler seg innvendig. Mange transpersoner ønsker da å foreta en hormonbehandling. I denne vloggen begynner Jonah på testosteron. Jonah forklarer at han valgte å slutte på sin testosteronbehandling etter to år, fordi han følte at han mistet seg selv, i den forstand at han beskrev det som at han opplevde å bli mer «nummen», uten at han ville degradere menns følelsesliv (degradere ved å si at testosteron gjør deg mindre kognitiv. red.anm). Han forteller det han opplevde da han var på testosteron som en mer immobil tilstand, enn da han ikke tok testosteron. Han ble mindre oppmerksom på sine følelser.
 
Testosteron gir bedre selvtillit
 
Det jeg synes er interessant var at Jonah snakket om kjønnsroller. Hans daglige opplevelse av å være på testosteron, var eksempelvis at kollegaer lyttet mer til han. Lyttet de mer til han fordi han hadde mer testosteron i kroppen, eller var det Jonah som hadde fått bedre selvtillit? Jonah valgte å slutte på sin hormonbehandling, fordi han ikke kjente igjen seg selv. Han ønsket seg tilbake til sine kognitive evner og kontakt med sitt normale følelsesliv. Han mente at det negative med å slutte på testosteron, var at han ikke lenger «passerte» som mann i samfunnet. Han sa at det var vanskelig å opprettholde sin styrke og påvirkning på andre, i like stor grad som da han brukte testosteron. Testosteronet gjorde Jonah mer selvsikker som leder, og da han sluttet mistet han mer troen på seg selv (det er vanlig å miste selvtillit eller bli nedstemt når man går av testosteron). Dette fikk meg til å tenke på de som bruker testosteron. Kan de gjøre det bedre som ledere, nettopp fordi testosteron øker troen på seg selv?
 
Kvinner kan ha for lite testosteron
 
Jeg snakket med en forsker for en tid tilbake, hun hadde gjort forskning på testosteron. Hun fortalte at kvinner med østrogendominans er mer kognitive. Kognitiv intelligens handler om evnen til å forstå situasjoner. Kognitiv, er det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. I filosofi og psykologi opptrer ofte uttrykket ‘kognitiv’ som motsetning til det følelsesmessige eller intuitive. Jeg tenker at dette er evner som er svært viktige i lederstillinger, så dette er et fortrinn kvinner har ved østrogendominans. Selvsikkerheten og selvtilliten som man opplever ved bruk av testosteron gir selvfølgelig ikke mer intelligens, kompetanse og erfaring. Testosteron kan fort gi en falsk følelse av at man er mye bedre (eller mer kompetent). Dette kan henge sammen med at Jonah følte at han ble tatt mer alvorlig da han fikk testosteron. Dette kan være en positiv virkning av testosteron, hvis tilfellet er at man vanligvis har for liten tro på seg selv (dårlig selvtillit). For mye testosteron er heller ikke bra. Det kan føre til falsk overlegenhet og følelse av makt, som i de verste tilfeller kan føre til stygge handlinger. Det jeg prøver å si er at testosteronnivåer både har positive og negative egenskaper. For lite testosteron kan være like ille som for mye. Det mange glemmer er at kvinner også har testosteron og kanskje trenger mer testosteron — akkurat som mange menn som produserer for lite. Kvinner går vanligvis ikke til legen for å sjekke sine testosteronnivåer. Noen menn har lavere testosteronnivåer enn vanlig, og disse får ofte hjelp. Men hva med kvinner som har alt for lave testosteronnivåer? Skal ikke de også få hjelp? Har ikke alle krav på en balansert psyke og god selvtillit? >>>

Miriam Jødal

Testosteron er nyttig
 
Kvinner som kommer i overgangsalderen får ofte utskrevet testosteron av legen sin i tillegg til østrogen. Det kan være Nebido som injiseres. Siden mange kvinner ikke ønsker å oppnå virilisering eller muskelvekst, får de Nebido i veldig små doser. Dette gjør at kvinnene ikke lenger opplever overgangssymptomer. Overgangssymptomer kan være alt fra hetetokter til nedsatt sexlyst og kraftige humørsvinger. Noen kvinner får også skrevet ut testogel (en gele med testosteron) som de smører på huden, men også ved strengt moderate doser, for å hindre virilisering. Viralisering er mannlige kjønnstrekk, som for eksempel grove ansiktstrekk, kraftigere hårvekst, mørkere stemme og klitorisvekst. For sant skal sies —  kvinnekroppen og mannskroppen er ikke så ulik. Mannlige og kvinnlige kromosomer er ganske like. Så ved at kvinner får mannlige hormoner vil de også få mannlige trekk over tid. Siden leger kan skrive mannlige hormoner ut til kvinner, så kan de ved moderate doser unngå virilisering ved nøye oppfølging og måling av nivåer ved blodprøver.
Jeg mener at disse kvinnene som opplever dårlig selvtillit, lav sexlyst, kraftige humørsvinger fra tid til annen og kanskje til og med depresjon — har godt av litt påfyll med testosteron. Alle kvinner har en viss mengde testosteron helt naturlig. Derfor er det helt klart viktig at kvinner også sjekker sine nivåer ved ta en blodprøve hos legen. Min konklusjon er at testosteron er viktig for kvinner under oppfølging av legen og i tillegg psykosomatisk oppfølging av en psykolog, slik at man er i harmoni med deg selv.

Leave a Comment