Posted on: 26. mars 2021 Posted by: Jostein Rygge Comments: 2
whey protein by bodymag

Det er mange forskjellige kilder til protein, men er det egentlig det samme hvilken kilde man velger? Finnes det matvarer som slår egg og biff i proteinverdi? Sjekk hvordan de regner ut proteinets verdi her!

Av Jostein Rygge

Man har 5 metoder for å bestemme proteinkvalitet.

 • PER (Protein Efiency Rato)
 • BV (Biologisk verdi)
 • NPU (Netto protein utnyttelse)
 • PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score
 • DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score)
PER er egentlig en utdatert metode og har liten overbevisning i dagens samfunn da den foretas på rotter. Menneskers vekst avhenger av flere faktorer. Den ble derimot benyttet i stor grad tidligere. Man målte kroppsvekt til rotter etter å gi dem diverse testprotein og sammenlignet med verdien hos kasein(som er 2,7).

Biologisk verdi måler proteinkvalitet ved å foreta en beregning av nitrogen som brukes for vevsdannelse dividert med nitrogen som absorberes fra mat. Enklere sagt gir den biologiske verdien et mål på hvor effektivt kroppen utnytter proteinene i kosten. En høy verdi sammenkobles med en høy tilførsel av essensielle aminosyrer. Animalske kilder har vanligvis en høyere biologisk verdi enn vegetabilske kilder på grunn av at vegetabilske kilder mangler ett eller flere av de essensielle aminosyrene. Det er imidlertid noen problemer med denne metoden. Den tar ikke hensyn viktige faktorer som påvirker fordøyelsen av proteinDen biologiske verdien viser også proteinets maksimale potensial.

Netto proteinutnyttelse er lik biologisk verdi, bortsett fra at den KUN tar høyde for utnyttelsen av nitrogen. Forskjellen ligger i at den biologiske verdien beregnes fra absorbert nitrogen mens netto protein utnyttelse er fra nitrogenfordøyelse.

PDCAAS har blitt anbefalt av Food & Agriculture Organization(FAO) og World Health Organization(WHO) siden 1990.
PDCAAS er en beregning av forholdet mellom aminosyrer i en matkilde og aminosyrekravet til 2-5 år gamle barn.

Ved hjelp PDCAAS, gis proteinkilden en score med maksimal rating på 1.0 (eller 100%) alt over 1.0 er avkortet fordi overflødig protein ble antatt å ikke være av noen verdi.

Ligningen får som følger:
(Aminosyrer i proteinet / Aminosyrrekravet) x Proteinfordøyelse = PDCAAS

DIAAS er en forholdsvis ny metode som sies å være mer nøyaktig enn PDCAAS. Den er nesten lik, men mens PDCAAS bruker proteinfordøyelighet, bruker DIAAS aminosyrefordøyelighet. Dette i tillegg til at det er ingen avkorting.

Så ligningen blir da:
(Aminosyrer i proteinet / Aminosyrrekravet) x Aminosyrefordøyelse = DIAAS

DIAAS

Så, hva er best?

Her er en liten liste over proteinkilder på PDCAAS (avkortet) skalaen:

Biff 0,92
Sorte bønner 0,75
Kasein 1,0
Egg 1,0
Melk 1,0
Peanøtter 0,52
Soya 1,0
Hvete 0,25
Whey 1,0

Ser man på en PDCAAS skala uten avkortning (man kan gå over 1 i verdi), har man disse på topp 3:biff - courtesy of pixabax

 1. Kumelk – 1,21
 2. Egg – 1,18
 3. Biff – 1,06

Referanser:

 • Hoffman JR, Falvo MJ, Protein – Which Is Better?, Journal of Sports Science and Medicine, 2004
 • Fonterra Nutrition – measuring protein quality
 • http://www.idf-iso-analytical-week.org/Files/media/AW2013/T-van-Hoojidonk—Assessing-protein-quality-110613.pdf – Wageningen university, Rotterdam

2 People reacted on this

 1. Kunne tenkt meg å se tall for andre produkter. Hva med gjeite og fåremelk for oss som ikke tåler kumelk?

Leave a Comment