Posted on: 5. juli 2021 Posted by: Bodymag Comments: 0
trening-utover-livet

Det går an å bli avhengig av hard fysisk trening, akkurat som noen blir avhengige av alkohol og spill. Ved Syddansk Universitet har det blitt undersøkt hva som skjer når folk lar treningen styre livet.

Forskere i Danmark tok for seg 600 personer, der 5,8 prosent viste seg å være treningsavhengige. De kom frem til at disse personene utløste rastløshet, frustrasjon og skyldfølelse hvis de ikke fikk trent. Dette kan sammenlignes med alkoholisme, hvor abstinensene tar utrolig mye plass i det sosiale livet, familielivet og arbeidslivet. Undersøkelsene ble utført av doktorgradsstipendiat Mia Beck Lichtenstein i samarbeid med Universitetet og Psykiatrien i Syddansk

Når trening blir viktigst

Undersøkelsene ble blant annet gjennomført ved at forskningsobjektene fikk svare på et spørreskjema. 588 personer i fitness- og fotballmiljøet var med på spørreundersøkelsen. Flere av deltakerne hadde en veldig høy score og kunne betegnes som treningsavhengige. Symptomene er følgende:

  • Trening oppfattes som det viktigste i livet
  • Treningen gir konflikter med familien og venner
  • Man øker mengden av trening, men er aldri helt fornøyd
  • Man trener veldig ofte daglig eller flere ganger om dagen
  • Flere av de spurte hadde ikke hatt menstruasjon på mange år

Stort sett hadde alle de treningsavhengige et ambivalent forhold til avhengigheten. En av personene forklarer det slik:

“Trening er svaret på alt som er dårlig. Det har alltid vært slik. Jeg trodde jeg hadde kontroll over treningen, men det hadde jeg ikke, og det er derfor at jeg er skadet i dag. Det er et mareritt å være skadet fordi friheten min til å bevege meg er redusert.”

Som hos andre misbrukere påvirkes også omgivelsene de ferdes i. Treningsavhengige er perfeksjonister og konkurranseorienterte, så de trener på tross av sykdom og skader. Det kan være vanskelig å følge opp arbeid og familie når du hele tiden må trene. Det handler bare om en selv. Verdier som vennskap, omsorg og hjelpsomhet får lite eller ingen plass, når treningen tar over.

Når har treningen positiv effekt?

Førsteamanuensis Kristian Overgaard forklarer at trening har positiv effekt, når det er balanse mellom trening og restitusjon. Restitusjonsbehovet varierer fra person til person. Får man for lite hvile, så bryter man ned i stedet for å bygge opp. Det utløser gjerne tretthet og dårlige prestasjoner.

Årsakene til avhengighet

Årsakene til at man blir treningsavhengig kan være forskjellige. Det kan være flukt fra depresjon, krise i parforholdet, strev etter anerkjennelse eller en slankekur som har tatt overhånd. Ikke alle er enige i at de har et problem. Hvis man har en mistanke om at man kan være treingsavhengig, kan man prøve å gradvis trappe ned til et nivå hvor det ikke går ut over andre ting. Man kan legge inn ekstra hviledager og sørge for at man unner seg gledene man får av for eksempel å treffe venner eller tilbringe tid med familien.

Flere trener for lite

Det er flere som trener for lite enn for mye. Trening er sunt, så lenge man har balanse i det man foretar seg. Hvis man føler man trener for mye, så skal man ikke slutte med å trene. Man bør absolutt fortsette, men kjenne etter hvor grensene går.

Hva gjør man?

Hvor grensene går mellom sunn aktivitet og sykdom er ikke alltid like enkelt å finne svar på. Det handler nok om å kjenne kroppen og sinnet sitt. Refleksjon er ofte nøkkelen til det meste. Spør deg selv hvor mye plass treningen tar og om noe er uvanlig i livet ditt. Sammenligne deg ikke bare med andre du trener med, men med mennesker som ikke er like oppatt av trening. Sett deg selv i en annen situasjon og spør deg selv hva du ville syntes om deg selv dersom du for eksempel var like opptatt av å spille pengespill. Hvordan blir humøret og stressnivået når du ikke får tilfredstilt behovet ditt?

Og for all del…ikke gi opp treningen! Tren smart og sørg for at treningen blir en del av dine rutiner. Det er nemlig ikke meningen at treningen skal styre hverdagen din, slik at du sporer ut av livet.

Kilde: forskning.no

Leave a Comment