Posted on: 19. september 2021 Posted by: Bodymag Comments: 0

Det føles kanskje som alt er farlig i disse dager. Grunnen er nok at vi har mer kunnskap enn noen gang før, om maten vi spiser.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har testet 30 forskjellige matemballasjer på oppdrag fra NRK forbrukerinspektørene. Her fant de ti emballasjer med fluorerte stoffer og fire av disse inneholdt PFOA. Dette er produkter som selges i norske matvarebutikker.

Hva er fluorerte stoffer?

Fluorerte stoffer er miljøgifter som vi får gjennom maten. De hoper seg opp i kroppen vår og flyter i blodet. Noen av disse stoffene har vist seg å være kreftfremkallende og hormonforstyrrende. En ny rapport som er utgitt av Nordisk ministerråd, konkluderer med at det i Norden finnes mye fluorerte stoffer i emballasje og miljø, som går over i maten vår. Fluorerende stoffer i matemballasje er tillatt, selv om de kan være livsfarlige. Det finnes ingen grenseverdier for hvor mye de kan inneholde, så blir det først brukt, så kan det være i store megder. Det finnes ikke restriksjoner på dette i dag. Disse stoffene er paradoksalt nok ansett som så farlige at de ikke er tillatt i klær. Da kan man spørre seg hvorfor stoffene er tillatt i emballasje på mat?

PFOA står for perfluoroktansyre. PFOA brytes svært sakte ned i naturen og hoper seg opp i mennesker og dyr. PFOA er giftig ved gjentatt eksponering. Stoffet kan gi fosterskader hos pattedyr og mistenkes å være kreftfremkallende. Nyere undersøkelser antyder at det kan være en sammenheng mellom PFOA-nivåer i blod og overvekt. Det er vist sammenheng mellom PFOA i blod og økt kolesterol, ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer.

Negative helseeffekter av fluorstoffer:

  • Kan bidra til nedsatt immunforsvar hos barn.
  • Mistenkes å være kreftfremkallende.
  • Kan ha hormonforstyrrende effekt.
  • Kan være reproduksjonskadelig og påvirke fertilitet.
  • Kan gi fosterskade hos pattedyr
  • Kan øke kolestrolet.
  • Kan bidra til overvekt.

Disse stoffene finnes i mange typer emballasje. NIVA har blant annet funnet stoffene i Micro Popcorn, matpapir, mellomleggspapir, papp-poser for pommes frittes hos både Burger King og McDonalds, Mr. Lees nudler og Brownies fra Bakeverket. De testet som sagt 30 produkter, så da skjønner man at emballasjen ikke er trygg.

Hva kan du gjøre for å unngå disse miljøgiftene?

Se etter miljømerket når du handler. Emballasje som matpapir og bakepapir må være Svanemerket. Det samme gjelder EU Ecolabel, som er EU sitt «svanemerke». Ved å velge miljømerkede produkter, unngår eller begrense du eksponeringen av fluorstoffene. Det er også viktig å unngå oppbevaring i fastfoodemballasje. Lar du maten ligge for lenge i slik emballasje er det større risiko for at det vil skje en avsmitting av uønskede stoffer til maten. Tenk også over hvilke matvarer som vanligvis pakkes inn i miljøstoffer. Flurerende stoffer kan blant annet finnes i posen til mikroporn, papirposer med fett- og vannavisende overflate, bakepapir, matpapir, fastfoodemballasje og muffinsformer.

Kilde: NRK.no, forskning.no og miljostatus.no

Leave a Comment