Posted on: 20. februar 2021 Posted by: Jostein Rygge Comments: 0

Mange bruker belte når de løfter vekter, men hvorfor gjør de det? Når trenger man å bruke det? Eller trenger man? Investigation needed!

belte

av Jostein Rygge

Bruken av belte under fysiske anstrengelser kommer fra motorsykkelmiljøet. De begynte med nyrebelte for ekstra støtte.

Det finnes forskjellige belter etter hva man skal bruke de til. De kan variere i bredde, tykkelse, stivhet og om det holder samme bredde rundt hele eller ikke. Beltene som selges er ofte enten allround, for styrkeløfting, for knebøy, for markløft, for roing, osv…

Innenfor dette temaet er det mange meninger og mye kommer kun an på personlig preferanse.
Mange mener at beltebruk kun gjør deg en bjørnetjeneste og gir en svak kjernemuskulatur, mens andre mener beltebruk dramatisk reduserer skaderisikoen og bruker det nesten hele tiden.

Så, hva er tanken bak beltebruk?

For å begynne ved begynnelsen har motorsyklister en litt annen grunn for å bruke belte. Man ser på motosykkelbeltene i dag som ofte er stivere og bredere bak. Ofte har man belte og ryggskinne i ett. Så man ser her hvorfor man bruker det, nettopp for å stabilisere ryggraden da man her har ytre påvirkninger sideveis og i form av vibrasjon.

For oss som bedriver denne muskelsporten, står andre påvirkninger på spill. Det er ofte tunge vekter som helst vil ned.

ryggrad
Illustrasjon av ryggraden

Man bruker belte i hovedsak av to grunner. Det er for å:

 • skape et større buktrykk
 • stabilisere ryggraden

Tar man f.eks. markløft vil ryggmusklene knytte seg rundt ryggraden og presse den inn, mens buktrykket øker når man strammer magemuskulaturen og dermed gir et motsvarende trykk mot ryggraden. Kjernemusklene vil også hjelpe til og dermed stabilisere ryggen.
Så tanken er defor at beltet skal forsterke disse effektene.

I tillegg kan det hjelpe stabiliserende når man løfter over hodet.

Noen studier viser at man kan øke det intra abdominale trykket opptil 40% i tillegg til at kompresjonen av ryggvirvlene kan reduseres med så mye som 50%, ved riktig bruk av belte.

Som nevnt er det mange som mener at man “lar belte jobbe for seg”, men det er vist gjennom flere studier at man faktisk får økt muskelaktivitet.
Med få unntak ser det ut til at man kan klare å løfte 5-15% mer. Men ikke gi opp om du ikke løfter mer etter første gang med belte. Det virker som det er en læringskurve på dette, så det er ikke sikkert du merker noe før etter et par-tre økter.

Er det flere fordeler?

Ja, forskjellige studier sier så. Bl.a. innen:

 • Hastighet
  • I konkurranser der max rep på en viss tid gjelder, kan dette gi estra repetisjoner 😉 Faktisk 6-15%.
 • Biomekanikk
  • Samtidig som beltet stabiliserer ryggen og holder den i ro, viser det seg at det også lar både knær og hofteleddene får ‘friere’ bevegelse. M.a.o. tvinger det deg til å løfte mer med bein enn rygg.

Skaderisiko

Dette emne fortjener et eget avsnitt, nettopp fordi de aller fleste rundt på treningssentrene snakker om skaderisiko i forhold til bruk av belte.
Av alle studiene jeg har lest igjennom er det ingen som har studert dette emne, så her trengs det mer forskning. Men det mange mener, er at det intra abdominale trykket i seg selv er den største faktoren som reduserer skaderisikoen da det forhindrer den svaie ryggen.

Tim Enersen


Man ser mange som går med belte under mesteparten av økta, og gjør f.eks. bicepscurl med belte. Det er til og med observert folk som gjør situps iført belte.
Da jobber man egentlig MOT det belte skal gjøre.

Belte skal nettopp forhindre fleksjon i ryggraden mens poenget med situps er kontraksjon av magemuskler og fleksjon av ryggraden.

Hvem bør ikke bruke belte?

Om du har høyt blodtrykk eller problemer med blodtrykket, bør du sannsynlig ligge unna. Det samme gjelder personer med brokk og andre tilstander som forverres av intra abdominalt trykk.

Det ligger også anbefalinger til hva slags idrett man bedriver, men dette er for det meste synsinger.

Riktig bruk

Mange setter belte over navelen, under navelen eller på midten. Og dette er greit, da man får plassere det der det er mest komfortabelt. Bare pass på å ha det mellom hofte og brystkasse, for setter man belte over en stiv ‘kasse’ som skjelletet mister man funksjonen.
Det viktige er å stramme riktig. Man burde stramme inn det man kan bare man har mulighet for et helt åndedrag uten å måtte heve skuldrene.

Type

Det selges som sagt mange typer. Men mange produsenter vet t.o.m. ikke hva riktig bruk av belte er, så det finnes noen rare varianter.belte
Generellt ville jeg anbefalt et 10 cm. bredt belte(like bredt rundt hele), gjerne av tykt lær eller annet forholdsvis stivt materiale. I konkurranser et det ofte regler på hvor bredt et belte kan være.

Så kommer komfort inn i bildet. Noen øvelser krever litt mer bevegelser av hofteledd, så da er det utviklet flere typer som er mykere og smalere på enkelte områder.
Etter min anbefaling bør ikke bredden variere stort, men det kan godt være litt smalere over hoftene.

Referanser:

 • Matt Biss, trenings- og kostholholdsveilleder
 • Jim Stoppani, Ph. D.
 • Finnie, S. B., et al. Weightlifting belt use patterns among a population of health club members. J. Strength Cond. Res. 17:498-502, 2003.
 • Zink, A. J., et al. The effect of a weight belt on trunk and leg muscle activity and joint kinematics during the squat exercise. J. Strength Cond. Res. 15:235-240, 2001.
 • Bauer, J. A., et al. The use of lumbar-supporting weight belts while performing squats: Erector spinae electromyo- graphic activity. J. Strength Cond. Res. 13:384-388, 1999.
 • Harman, E. A., et al. Effects of a belt on intra-abdominal pressure during weightlifting. Med. Sci. Sports Exerc. 21:186-190, 1989.
 • Lander, J. E. The effectiveness of weight belts during multiple repetitions of the squat exercise. Med. Sci. Sports Exerc. 24:603-609, 1992.
 • Bourne, N. D. and Reilly, T. Effect of a weightlifting belt on spinal shrinkage. Br. J. Sports Med. 25:209-212, 1991.
 • Reilly, T. and Davies, S. Effects of a weightlifting belt on spinal loading during performance of the dead lift. J. Sports Sci. 13:433, 1995.
 • Kingma, I., et al. Effect of a stiff lifting belt on spine compression during lifting. Spine 31(22):E833-839. 2006.
 • Giorcelli, R. J., et al. The effect of wearing a back belt on spine kinematics during asymmetric lifting of large and small boxes. Spine. 26:1794-1798, 2001.
 • Lander, J. E., et. al. The effectiveness of weight-belts during the squat exercise. Med Sci Sports Exerc.;22(1):117-26, feb., 1990
 • Renfro, G. J. and Ebben, W. P. A Review of the Use of Lifting Belts. Strength and Conditioning Journal 28 (1): 68-74, 2006.
 • Miyamoto K, Iinuma N, Maeda M, Wada E, Shimizu K. Effects of abdominal belts on intra-abdominal pressure, intra-muscular pressure in the erector spinae muscles and myoelectrical activities of trunk muscles; 14(2):79-87; feb. 1999
 • strenghtheory.com

Leave a Comment